howpsuzlyk at

Gorkusyzlyk, hatarsyzlyk, wehimsizlik.

 • Öz howpsuzlygyňyz üçin siziň-de agzyňyza örän gaýym, berk bolmagyňyz parzdyr. («Türkmen pýesalary»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem howpsuzlyk - howpsuzlygy.


Duş gelýän formalary
 • howpsuzlyga
 • howpsuzlygy
 • howpsuzlygydyr
 • howpsuzlygymyz
 • howpsuzlygymyza
 • howpsuzlygymyzy
 • howpsuzlygymyzyň
 • howpsuzlygyna
 • howpsuzlygynda
 • howpsuzlygyny
 • howpsuzlygynyň
 • howpsuzlygyň
 • howpsuzlygyňyz
 • howpsuzlykda
 • howpsuzlykdadygyna
 • howpsuzlykdan
 • howpsuzlyklary
 • howpsuzlyklaryny