howply sypat

Gorkuly, hatarly, wehimli.

  • Ine, indi has hem howply ýerler geldi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Aýsoltanyň howply gözleri töweregine alakjap seretdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem howply - howpluda, howplular, howplusy.