howplanmak işlik

Howpa düşmek, howp etmek, gorky aralaşmak, wehim etmek.

  • Işim gaýtdy! -- diýip howplanýar. («Görogly» eposy)