horlanmak işlik

[ho:rlanmak]

  1. Arryklamak, iglemek.

    • Ol horlanyp, çöpe dönüpdir.

  2. Jebir-sütem çekmek, görgi görmek, azap görmek, ezilmek.

    • Biz bu ýerde gaty horlandyk. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  3. Gytçylyk çekmek, mätäçlige sezewar bolmak.

    • Puldan-zatdan horlansaňyz, duýduryň! (D. Agamämmedow, Goşgular we pýesalar)