horlaşmak işlik

Horruldyly ses edişmek, horryldyly seslenişmek.

  • Daňdan şöwür çekip gelen myhmanlaryň bir-iki sanysy häzir hem horlaşyp ýatyrdylar.