horan

Her bir zady işdämen iýýän, iýermen, işdäli, işdämen.

  • Içi kökeli, gantly, unly haltalar horan möjeklerden hyryn-dykyn dolupdyr. («Mydam taýýar» gazeti)