hokurdamak işlik

Hokurdyly ses çykmak, hokurdyly seslenmek.

  • Ol gazap bilen ýerinden gobsunanda, çep çigni bir hili hokurdan ýaly boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)