hojalyk

 1. Bir jemgyýetçilik gurluşyň önümçilik gatnaşyklarynyň jemi, önümçilik usuly.

  • Sosialistik hojalygy.

 2. Ykdysadyýet, önümçilik üçin hyzmat edýän Halk hojalygy.

 3. Öý-öwzar, maşgala.

  • Orazgülüň hojalygynda kem zady ýokdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ýaş wagtynda ol özleriniň hojalygynda köp işlemeli boldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 4. Bir önümçilik görnüşiniň pudagy we şonuň ýaly-da bir önümçilik birligi.

  • Durmuşda oba hojalygy aýratyn ähmiýete eýelik edýär. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hojalyk - hojalygy.