hin

[hi:n]

Mör-möjekleriň, süýrenijileriň we ş. m. ýatýan, ýaşaýan deşigi, öýi.

  • Ýagşy söz ýylany hinden çykarar. (nakyl)

  • Ajaly ýeten tilki hinine bakyp üýrer. (nakyl)