hi

Geň galmagy, haýran bolmagy aňladýan ownuk bölek.

  • Hi-de guwanmazmyň, şular dek merde. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Hi şonça çuňlukda ýatan zady-da, remont edip bolarmy? ! («Sowet edebiýaty» žurnaly)