hezzet-hormat

seret hezzet

  • Keýijegim, saňa hezzet-hormat etmän goýberjek däl! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Saňa hezzet-hormat hem edip bilmedik. (A. Gowşudow, Eserler)