hezzet at

Birine, biriniň hatyrasyna edilýän sylag, hormat, söwüş.

  • Ol meni bu gün üýtgeşik bir hezzet bilen hormatlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bu zatlary, bu hezzeti Annaguly enesinden dogup görmändi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)