hezillik he‧zil‧lik

Şatlykly, şagalaňly ýagdaý, göwün açyjylykly ýagdaý, keýp.

 • Gör, nähili hezillik! (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Baý, bu gün hezillik boldy-ow! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Bu ýeri örän hezillik, tükel deň-duş ýigitler. (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hezillik - hezilligi.


Duş gelýän formalary
 • hezillige
 • hezilligem
 • hezilligi
 • hezilligine
 • hezilligini
 • hezilligiň
 • hezillikler
 • hezilliklerine
 • hezilliklerini
 • hezillikli