herremseklik her‧rem‧sek‧lik

Tiz gahary gelijilik, gaharjaňlyk.

  • Ejize herremsekligiň geregi ýok. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem herremseklik - herremsekligi.


Duş gelýän formalary
  • herremsekligiň