herrelmek işlik

Gaharlanyp geplemek, azm uruşmak, dazarylyşmak.

  • Çary Potda herreldi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ejesi bilen erkek dogany oňa herrelmekden başga jogap bermediler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)