herrelmek her‧rel‧mek işlik

Gaharlanyp geplemek, azm uruşmak, dazarylyşmak.

 • Çary Potda herreldi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Ejesi bilen erkek dogany oňa herrelmekden başga jogap bermediler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • herreldi
 • herreldiler
 • herreldim
 • herrelen
 • herrelerdiler
 • herrelip
 • herrelipdir
 • herrelme
 • herrelmegi
 • herrelmegim
 • herrelmek
 • herrelmekden
 • herrelmekçi
 • herrelmelidi
 • herrelmesini
 • herrelýän
 • herrelýär