herrelişmek her‧re‧liş‧mek işlik

Biri-biriňe herrelmek, biri-biriňe azm uruşmak, dazarylyşmak.

  • Herrelişip durmaň-da, dargaň!


Duş gelýän formalary
  • herrelişip
  • herrelişmek