hereketsiz sypat

Gymyldaman duran, hiçbir gymyldysy, hereketi bolmadyk.

  • Ýok, dost, men hereketsiz duran maşyny tabşyryp bilmerin! Çünki Hemraýewiň bir minut hereketsiz durmagyny göz öňüne getirmek mümkin däldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)