hereketsiz he‧re‧ket‧siz sypat

Gymyldaman duran, hiçbir gymyldysy, hereketi bolmadyk.

 • Ýok, dost, men hereketsiz duran maşyny tabşyryp bilmerin! Çünki Hemraýewiň bir minut hereketsiz durmagyny göz öňüne getirmek mümkin däldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • hereketsizdir
 • hereketsizdirler
 • hereketsizli
 • hereketsizlige
 • hereketsizligi
 • hereketsizliginden
 • hereketsizligine
 • hereketsizligini
 • hereketsizliginiň
 • hereketsizligiň
 • hereketsizlik
 • hereketsizlikde
 • hereketsizlikden
 • hereketsizlikdir