hereketlenmek he‧re‧ket‧len‧mek işlik

Herekete gelmek, hereket etmek, gymyldamak.

 • Hatyja onuň öňünde çyna berimsiz hereketlendi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Wüşi kel indi bütin göwresi bilen hereketlenip: -- Şeýle diýsene, hut şunyň dogrudyr! -- diýip, Ýelliniň sözüni tassyklady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • hereketlendi
 • hereketlenen
 • hereketlenende
 • hereketlener
 • hereketlenip
 • hereketlenme
 • hereketlenmedik
 • hereketlenmegi
 • hereketlenmegidir
 • hereketlenmeginde
 • hereketlenmegindäki
 • hereketlenmegine
 • hereketlenmegini
 • hereketlenmegiň
 • hereketlenmek
 • hereketlenmekden
 • hereketlenmeler
 • hereketlenmeleri
 • hereketlenmelerini
 • hereketlenmelidir
 • hereketlenmesi
 • hereketlenmesiniň
 • hereketlenmez
 • hereketlenmeýän
 • hereketlenmeýänligi
 • hereketlenmeýär
 • hereketlenmäge
 • hereketlenmän
 • hereketlenmäniň
 • hereketlense
 • hereketlenýän
 • hereketlenýändigi
 • hereketlenýändigini
 • hereketlenýändir
 • hereketlenýär
 • hereketlenýärler