hereketlendirmek he‧re‧ket‧len‧dir‧mek işlik

Herekete getirmek, hereket etdirmek, gymyldatmak.

 • Ol ellerini hereketlendirdi. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

 • Ellerini hereketlendirip, öz-özi bilen gepleşip başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • hereketlendirdi
 • hereketlendirip
 • hereketlendirjek
 • hereketlendirme
 • hereketlendirmegi
 • hereketlendirmek
 • hereketlendirmekde
 • hereketlendirmeli
 • hereketlendirmesi
 • hereketlendirmäge
 • hereketlendirýän
 • hereketlendirýändigini
 • hereketlendirýär
 • hereketlendirýärdiler
 • hereketlendirýärler