hepdelik

  1. Bir hepde, ýedi gün aralygyndaky wagt.

    • Mundan ozal hemişe hepdelik, on günlük ileri ýanyndan sowlup geçýärdim. («Görogly» eposy)

  2. Hepdede bir gezek çykýan, hep hepdede neşir edilýän.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, k sesi g sesine öwrülýär.

Meselem hepdelik - hepdeligi.