hepdelik hep‧de‧lik

 1. Bir hepde, ýedi gün aralygyndaky wagt.

  • Mundan ozal hemişe hepdelik, on günlük ileri ýanyndan sowlup geçýärdim. («Görogly» eposy)

 2. Hepdede bir gezek çykýan, hep hepdede neşir edilýän.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hepdelik - hepdeligi.


Duş gelýän formalary
 • hepdelige
 • hepdeligi
 • hepdeliginde
 • hepdeliginden
 • hepdeligine
 • hepdeligini
 • hepdeliginiň
 • hepdeliginiňki
 • hepdeligiň
 • hepdelikde
 • hepdelikden
 • hepdelikler
 • hepdeliklerdir
 • hepdeliklere
 • hepdelikleri
 • hepdeliklerini
 • hepdelikleriniň