hepdeleýin

Hepde dowamynda, hepde boýunça, bütin bir hepde.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.