hepde hep‧de

Duşenbe bilen ýekşenbe aralygyndaky ýedi güne deň bolan wagt birligi.

 • Näzik her hepde-de diýen ýaly, Hoşgeldiniň yzyndan hat iberýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Şu teklip, şu pikir mundan bir hepde öň bolan bolsa bolmaýarmy?! -- diýip ökündi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • hepde-de
 • hepdede
 • hepdeden
 • hepdedenem
 • hepdedi
 • hepdedir
 • hepdedäki
 • hepdeler
 • hepdelerde
 • hepdelerinde
 • hepdeleriniň
 • hepdeleriň
 • hepdeleýin
 • hepdelige
 • hepdeligi
 • hepdeliginde
 • hepdeliginden
 • hepdeligine
 • hepdeligini
 • hepdeliginiň
 • hepdeligiň
 • hepdelik
 • hepdelikde
 • hepdelikden
 • hepdesi
 • hepdesin
 • hepdesinde
 • hepdesinden
 • hepdesindäki
 • hepdesine
 • hepdesini
 • hepdesiniň
 • hepdä
 • hepdämizde
 • hepdänem
 • hepdäni
 • hepdäniň
 • hepdäň