hepbik hep‧bik

Guş tutmak üçin agaçdan ýasalýan emeli duzak, çirtmek pisint gural.

  • Taýlak hyzzynyň aýtmagyna görä, okadýan oglanlarynyň birine çirtmek, birine hem hepbik ýasap berip, olaryň öýlerinden getirenje zatlaryny aldap alýan eken. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hepbik - hepbigi.


Duş gelýän formalary
  • hepbige
  • hepbigini
  • hepbigiň
  • hepbiklere
  • hepbiklerini