henek he‧nek

henek etmek

Oýun etmek, wäşilige salmak, degmek, degişmek.

  • Degip, henek edip, bäş keleme söz aýdýar. («Görogly» eposy)

  • Buldur aganyň öleni çynmy ýa henek edip meni oýnaýaňyzmy?! («Görogly» eposy)