hemralyk hem‧ra‧lyk

[hemra:lyk]

Duýgudaşlyk, ýoldaşlyk.

  • Olaryň ýüzlerinden: -Tebigat hem bulara hem bulara hemralyk edýär. Apy-tupanly gije bolsa bolmaýarmy? -- diýen arzuwy okamak kyn däldi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hemralyk - hemralygy.


Duş gelýän formalary
  • hemralygynda