hemra

[hemra:]

  1. seret ýoldaş 1-5

    • Şu kitap elime düşeli bäri, ýanymda beýik bir hemram bar ýaly. (K. Gurbannepesow, Goşgular)

  2. Raketa gurluşly kosmik giňişlige goýberilýän we asman jisimleri ýaly belli bir orbitasy bar bolan-pribor.

    • Ýeriň emeli hemrasynyň ömri köp wagt dowam eder.