hemra hem‧ra

[hemra:]

 1. seret ýoldaş 1-5

  • Şu kitap elime düşeli bäri, ýanymda beýik bir hemram bar ýaly. (K. Gurbannepesow, Goşgular)

 2. Raketa gurluşly kosmik giňişlige goýberilýän we asman jisimleri ýaly belli bir orbitasy bar bolan pribor.

  • Ýeriň emeli hemrasynyň ömri köp wagt dowam eder.


Duş gelýän formalary
 • hemra-da
 • hemrada
 • hemradan
 • hemrady
 • hemralar
 • hemralara
 • hemralardaky
 • hemralardan
 • hemralary
 • hemralaryna
 • hemralaryndan
 • hemralaryny
 • hemralarynyň
 • hemralaryň
 • hemralygynda
 • hemralyk
 • hemram
 • hemramy
 • hemramyz
 • hemramyzy
 • hemrany
 • hemranyň
 • hemrasy
 • hemrasydyr
 • hemrasyna
 • hemrasynda
 • hemrasyndan
 • hemrasyny
 • hemrasynyň
 • hemraň
 • hemraňa
 • hemraňdyr
 • hemraňyz