hemişelik he‧mi‧şe‧lik

[hemi:şelik]

Az wagtlykça däl, müdümilik, mydamalyk, elmydamalyk, düýpleýin, baky.

 • Seniň beýniňde orun alan bozgaklyk, elbetde, hemişelik. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Bolmanda-da men seniň bu ýerde hemişelik däldigiňi bilýärin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Uly il ondan hemişelik dyndy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Gel, indi ikimiz hemişelik dost bolaly! (Myraly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hemişelik - hemişeligi.


Duş gelýän formalary
 • hemişelige
 • hemişeligi
 • hemişeligidir
 • hemişeliginde
 • hemişeliginden
 • hemişeligine
 • hemişeligini
 • hemişeliginiň
 • hemişelikde
 • hemişelikden
 • hemişelikdigi
 • hemişelikdigini
 • hemişelikdir
 • hemişelikler
 • hemişelikleri
 • hemişelikleriň
 • hemişelikli
 • hemişelikliginde