hemişeki he‧mi‧şe‧ki

[hemi:şeki]

Adatdaky, öňki, ozalky, owalky.

 • Onda hemişeki ýygralykdan zat galmandyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Bu günki duşuşyk Dürnabat üçin hemişeki duşuşyklardan tapawutlydy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)


Duş gelýän formalary
 • hemişekiler
 • hemişekilerden
 • hemişekileri
 • hemişekilerimiz
 • hemişekilerimizden
 • hemişekilerinden
 • hemişekileriniň
 • hemişekiligi
 • hemişekiliginde
 • hemişekiligini
 • hemişekiligiň
 • hemişekiligiňe
 • hemişekim
 • hemişekimiz
 • hemişekimizden
 • hemişekisi
 • hemişekisinden
 • hemişekä