hemişeki

[hemi:şeki]

Adatdaky, öňki, ozalky, owalky.

  • Onda hemişeki ýygralykdan zat galmandyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bu günki duşuşyk Dürnabat üçin hemişeki duşuşyklardan tapawutlydy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)