hemaýyn

[hema:ýyn]

Ýönekeý, mesawy, özara.

  • Aýsoltan ejesiniň tutuk diline ýol açmak maksady bilen, hemaýyn gürrüňe başlady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Halnazar ondan-mundan hemaýyn gürrüň etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)