hemaýatsyz sypat

[hema:ýatsyz]

  1. Hemaýaty ýok bolan, halsyz, güýçsüz.

  2. Hemaýat berilmedik, kömeksiz, ýardamsyz, goldawsyz.

    • Şonuň üçin hiç kimden hemaýatsyz özi turmakçy bolup ugrady. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)