hellewleşmek işlik

  1. Yraň atyşmak, galgaşyp görünmek, galgaşmak.

    • Garagum kanaly gelýänçe, ol agaçlar hellewleşip duran baglyk bolar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  2. Biderek sölpüldeşmek, biderek ygyşmak.

    • Şa leşgeri näumyt bolup, ýabylaryny elesledip, hellewleşip yzlaryna dolandylar. (A. Gowşudow, Eserler)