hekaýa

[heka:ýa]

Kyssa görnüşli çeper ýazylan çaklaňrak proza eseri.

  • Kiçiräk hekaýalar ýazmak üçin olara näçe wagt gerekkä? («Tokmak» žurnaly)

  • Sansyz hekaýalar, köp beýik syrlar, ýürekde möwç urýar Jeýhun dek daşyp. (R. Seýidow, Eserler)