hebes he‧bes

Könelişen söz Biderek, ýerliksiz.

  • Asla egri iş etmek örän hebesdir. («Tokmak» žurnaly)

  • Olaň saňa beýle aýyp ýapmagy belki gabahatdyr, belki, hebesdir. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Akylla bir söz bes, akmaga müň söz hebes. (nakyl)


Duş gelýän formalary
  • hebesdir