hebent he‧bent

hebent bolmak

Iki-üç bolup goşulyşmak, birleşmek.

  • Şu iki garyp maşgala arkalaşyk bilen hebent bolup, daýhançylyk işine başladylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)