heşerlenişmek işlik

Çiňerilip seredişmek, hekgerilip seredişmek, hekgerişmek.

  • Töwerekde heşerlenişip duran gamyşdan, ýokarda çaňjarýan çalymtyk asmandan başga bir zat ýokdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Halnazaryň gykylygyna hataryň aýallary heşerlenişip çykdylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)