heşelle

heşelle kakmak

Çakdanaşa şatlanyp, begenip, eliňi çarpyp bökjeklemek.

  • Olar biri-birine buşlaşyp heşelle kakýardylar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Biziň heşelle kakyp aýtjak bolýan zadymyzyň düýp manysy, ine şeýle! («Tokmak» žurnaly)