heňletmek heň‧let‧mek işlik

Heň baglatmak, heňe basdyrmak, pilisletmek.

  • Samany wagtynda ýygnaman heňletmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem heňletmek - heňledýär, heňleder, heňledipdir.


Duş gelýän formalary
  • heňledip
  • heňletjek
  • heňletmek