heňlenmek işlik

Heň bilen örtülmek, heňe basylyp galmak, pilislenmek.

  • Heňlenen çörekleri ýumşadyp towuklara berdiler.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.