heňlenmek heň‧len‧mek işlik

Heň bilen örtülmek, heňe basylyp galmak, pilislenmek.

  • Heňlenen çörekleri ýumşadyp towuklara berdiler.


Duş gelýän formalary
  • heňlenen