heňlemek işlik

Heň emele gelmek, heň baglamak, heň basmak, pilislemek.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.