heňkirmek işlik

  1. Sesli aglamak, möňňürmek, aglap oturmak.

    • Heňkirip oturma-da, bar gözüň ýaşyny süpür!

  2. Biriniň üstüne azmly gygyrmak, gykylyklamak.