heňkirişmek işlik

  1. Sesli aglaşmak, möňňürişmek.

  2. Biri-biriň üstüne gygyryşmak, galmagallaşyp sögüşmek.

    • Olar bolgusyz zadyň üstünde heňkirişip keýpden çykdylar.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.