heňňam heň‧ňam

[heňňa:m]

 1. Könelişen söz Döwran, döwür, durmuş.

  • Hakykatdan hem heňňam ýigdeldi, bütin oba ýigdeldi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Göçme manyda Heň, häsiýet, gylyk.

  • Ine, bu ýaşuly ýene heňňamyna başlady. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Ondan soň ýene-de köne heňňamyna başlady. («Edebiýat we sungat» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • heňňamlar
 • heňňamlaryny
 • heňňamlaryň
 • heňňamly
 • heňňamyna
 • heňňamyndan
 • heňňamyň
 • heňňamyňa