heýjan

[heýja:n]

heýjana salmak

Howsalaly, galagaply ýagdaýa salmak, duýgy döretmek.

  • Näme üçin, nämälim bir gozgalaň Aýsoltany heýjana salýar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Artygy heýjana salan zat olardan başga-da gyt däldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)