heýgenek

Ýanan ýaga ýumurtga çakylyp bişirilýän nahar.

  • Eje, ýene derrew semawar goý, heýgenek bişir! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem heýgenek - heýgenegi.