hatym

hatym etmek

Dini ugurdan ahunlyk derejesini almaklyga hukuk berýän kitaplary okap gutarmak, tamamlamak.