hatlaşmak işlik

Bir zat barada edilen wadany ýazyp berkleşdirmek, hat üsti bilen söz edişmek, öňünden gol çekişmek, hat üsti bilen wadalaşmak, şertleşmek.

  • Ýa, Gurbanmyrat aga ikimiziň aramyzda hatlaşyp ýörer ýaly biri-birimize ynamymyz gaçmandyr ahyry! («Sowet edebiýaty» žurnaly)