hasyr-husur

Çaltlyk bilen, haýdan-haý, bada-bat, howlukmaç, säginmän.

  • Ejem jigilerimi hasyr-husur paty-puty salýan agaç sandygymyza saldy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Olar goş-golaňlaryny hasyr-husur eşegiň üstüne atdylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)