hasaply sypat

[hasa:ply]

  1. Hasap edilip görlen, hasaby alnan, jemi çykarylan, jemlenen, sanalan.

    • Onuň jübüsindäki puly hasaplydyr.

  2. Algy-bergi, hasap-hesip geçirilýän, hasap-hesip ýöredilýän (saklanýan).

    • Hasaply dost uzak gider. (nakyl)