hasabat

[hasa:bat]

Bir işiň, ýumşuň ýerine ýetirilişi, barlagyň netijesi we ş. m. barada ýolbaşça, gurama we ş. m. esasan ýazuw üsti bilen ýa-da dilden beýan edilen resmi maglumat.

  • Ýygnakda Hoşly hasabat dokladyny bermeli boldy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)