haryt

[hary:t]

Satmak, satyn almak, çalyşmak ýoly bilen köpçülige ýaýradylýan bahaly zähmet önümi.

 • Kimiň elinde depderçesi bolsa, harydy men şoňa berýän. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem haryt - harydy.


Duş gelýän formalary
 • haryda
 • harydam
 • harydy
 • harydydyr
 • harydym
 • harydyma
 • harydymy
 • harydymyz
 • harydymyzdan
 • harydymyň
 • harydyn
 • harydyna
 • harydyndan
 • harydyny
 • harydynyň
 • harydyň
 • harydyňa
 • harydyňy
 • harydyňyz
 • harydyňyzyň
 • harytda
 • harytdan
 • harytdyr
 • harytlar
 • harytlar-da
 • harytlara
 • harytlaram
 • harytlardaky
 • harytlardan
 • harytlardyr
 • harytlary
 • harytlary-da
 • harytlarydyr
 • harytlarymy
 • harytlarymyz
 • harytlarymyzy
 • harytlarymyzyň
 • harytlaryn
 • harytlaryna
 • harytlarynda
 • harytlaryndan
 • harytlaryny
 • harytlarynyň
 • harytlaryň
 • harytlaryňa
 • harytlaryňy
 • harytly
 • harytlyk
 • harytsyz